lotus

previous page: 13 What was the Mythical Labyrinth?
  
page up: Greece FAQ
  
next page: 15 References on (Greek) Vlachs

14 Greek Muses (in Greek)
Description

This article is from the Greece FAQ, by Nikolaos (Nick) C. Fotis, nfotis@theseas.ntua.gr with numerous contributions by others.

14 Greek Muses (in Greek)

[ Can anyoe make an acceptable translation? - nfotis ]

From: peter@ENGR.TRINITY.EDU (Peter Vafeades)
-----------------------------

Mouses, oi: 0ugateres tns Mvnmosuvns kai tou Dia n' tns Armovias n' tou Ouravou
kai tns Gaias, 0eotntes tns poinsns, tns mousikns, tou xorou, tns astrovomias
kai gevika twv texvwv kai twv epistnmwv. O ari0mos tous poikillei: allote
treis, allote efta kai telika oi e3ns evvia:

Kalliopn, n spoudaiotern apo oles, prostatria tns epikns poinsns
Kleiw tns Istorias,
EUTERPH tns mousikns,
Polumvia twv umvwv kai tns mimikns,
Teryixorn tou xorou kai tns xorikns poinsns,
Eratw tns lurikns poinsns,
Melpwmevn tns tragwdias,
0aleia tns kwmwdias kai
Ouravia tns astrovomias.

Arxngos tous 0ewrouvtav o Apollwvas (Mousngetns). Topos latreias tous ntav
ektos apo tov omwvumo lofo stnv A0nva kuriws o Elikwvas stn Boiwtia. Oi
arxaioi Ellnves tous eixav afierwsei tis pnges Agavippn kai Ippokrnvn.
Agapnmevoi tous topoi e3allou ntav o Parvassos kai oi Delfoi
(0eog. 1 k. e3. 52.75 k.a. Om Um. 25. Apollod. A13)

 

Continue to:

TOP
previous page: 13 What was the Mythical Labyrinth?
  
page up: Greece FAQ
  
next page: 15 References on (Greek) Vlachs