lotus

previous page: 303 language/finnish/finnish.plural.p
  
page up: Puzzles FAQ
  
next page: 305 language/french/french.palindromes.p

304 language/finnish/finnish.record.p
Description

This article is from the Puzzles FAQ, by Chris Cole chris@questrel.questrel.com and Matthew Daly mwdaly@pobox.com with numerous contributions by others.

304 language/finnish/finnish.record.p


What are some Finnish words with unusual properties?

language/finnish/finnish.record.s

Spelling

Letter Patterns

Entire Word
longest word pitka"nta"hta"yksenkokonaistaloudelliseensuhdannekehitykseen (57,1)
longest palindrome naamioimaan (11,1)
longest beginning with a palindrome avattava (8,1)
longest beginning with b palindrome bob bsb (3,2)
longest beginning with c palindrome cfc cic (3,2)
longest beginning with d palindrome dad did do"d (3,3)
longest beginning with e palindrome ettette (7,1)
longest beginning with f palindrome f (1,1)
longest beginning with g palindrome gorog (5,1)
longest beginning with h palindrome hannah (6,1)
longest beginning with i palindrome illalli iskuksi (7,2)
longest beginning with j palindrome jj (2,1)
longest beginning with k palindrome kayak (5,1)
longest beginning with l palindrome lehel level (5,2)
longest beginning with m palindrome mkm mmm mqm mtm mum (3,5)
longest beginning with n palindrome naamioimaan (11,1)
longest beginning with o palindrome ookoo (5,1)
longest beginning with p palindrome piip (4,1)
longest beginning with q palindrome q (1,1)
longest beginning with r palindrome radar reger reser reyer rodor rosor rovor (5,7)
longest beginning with s palindrome syo"ppo"ys (8,1)
longest beginning with t palindrome tavattavat (10,1)
longest beginning with u palindrome uupuu (5,1)
longest beginning with v palindrome vv (2,1)
longest beginning with w palindrome w (1,1)
longest beginning with x palindrome x (1,1)
longest beginning with y palindrome yly yry yty (3,3)
longest beginning with z palindrome z (1,1)
longest with middle a palindrome assassa illalli (7,2)
longest with middle b palindrome abba ebbe (4,2)
longest with middle c palindrome ecce (4,1)
longest with middle d palindrome radar rodor sadas (5,3)
longest with middle e palindrome ettette (7,1)
longest with middle f palindrome afa cfc (3,2)
longest with middle g palindrome reger (5,1)
longest with middle h palindrome lehel nahan nuhun (5,3)
longest with middle i palindrome neien taiat (5,2)
longest with middle j palindrome aja eje rjr (3,3)
longest with middle k palindrome ookoo sokos tikit (5,3)
longest with middle l palindrome tallat tollot tullut (6,3)
longest with middle m palindrome naamaan (7,1)
longest with middle n palindrome hannah (6,1)
longest with middle o palindrome naamioimaan (11,1)
longest with middle p palindrome syo"ppo"ys (8,1)
longest with middle q palindrome mqm (3,1)
longest with middle r palindrome suuruus (7,1)
longest with middle s palindrome nissin tissit (6,2)
longest with middle t palindrome tavattavat (10,1)
longest with middle u palindrome iskuksi (7,1)
longest with middle v palindrome level rovor tavat (5,3)
longest with middle w palindrome w (1,1)
longest with middle x palindrome exe ixi (3,2)
longest with middle y palindrome kayak reyer (5,2)
longest with middle z palindrome z (1,1)
longest tautonym tytta"rentytta"ren (16,1)
longest beginning with a tautonym asiasi (6,1)
longest beginning with b tautonym baba bibi (4,2)
longest beginning with c tautonym cancan (6,1)
longest beginning with d tautonym dandan (6,1)
longest beginning with e tautonym ee (2,1)
longest beginning with f tautonym ?
longest beginning with g tautonym giogio (6,1)
longest beginning with h tautonym ha"nha"n heihei (6,2)
longest beginning with i tautonym isa"nisa"n (8,1)
longest beginning with j tautonym jnejne joojoo (6,2)
longest beginning with k tautonym kookoo (6,1)
longest beginning with l tautonym lili lyly (4,2)
longest beginning with m tautonym mormor (6,1)
longest beginning with n tautonym nana nono (4,2)
longest beginning with o tautonym ohoh (4,1)
longest beginning with p tautonym peffapeffa pojanpojan (10,2)
longest beginning with q tautonym ?
longest beginning with r tautonym roro (4,1)
longest beginning with s tautonym sitsit (6,1)
longest beginning with t tautonym tytta"rentytta"ren (16,1)
longest beginning with u tautonym uu (2,1)
longest beginning with v tautonym voivoivoivoi (12,1)
longest beginning with w tautonym ?
longest beginning with x tautonym ?
longest beginning with y tautonym ?
longest beginning with z tautonym zouzou (6,1)
longest head 'n' tail koiraskoira sellaisella vastaavasta (11,3)
longest with middle a head 'n' tail vastaavasta (11,1)
longest with middle b head 'n' tail b (1,1)
longest with middle c head 'n' tail c (1,1)
longest with middle d head 'n' tail ada ede idi ldl (3,4)
longest with middle e head 'n' tail eeeee (5,1)
longest with middle f head 'n' tail kafka (5,1)
longest with middle g head 'n' tail edged magma (5,2)
longest with middle h head 'n' tail jahja ohhoh vahva yhhyh (5,4)
longest with middle i head 'n' tail sellaisella (11,1)
longest with middle j head 'n' tail aijai (5,1)
longest with middle k head 'n' tail kuukkuu (7,1)
longest with middle l head 'n' tail kulku lalla lilli oslos salsa ta"lta" tultu volvo (5,8)
longest with middle m head 'n' tail chamcha (7,1)
longest with middle n head 'n' tail tarantara (9,1)
longest with middle o head 'n' tail nenonen (7,1)
longest with middle p head 'n' tail pappa peppe uupuu (5,3)
longest with middle q head 'n' tail mqm (3,1)
longest with middle r head 'n' tail giorgio (7,1)
longest with middle s head 'n' tail koiraskoira (11,1)
longest with middle t head 'n' tail A"llita"lli tavattava (9,2)
longest with middle u head 'n' tail laula vauva (5,2)
longest with middle v head 'n' tail ava eve (3,2)
longest with middle w head 'n' tail w (1,1)
longest with middle x head 'n' tail exe ixi (3,2)
longest with middle y head 'n' tail ta"yta" va"yva" (5,2)
longest with middle z head 'n' tail z (1,1)

Subset of Word
longest internal palindrome bisneskeskukseksi rahoituskeskukseksi terveyskeskukseksi ulkomaalaiskeskukseksi (11,4)
longest internal tautonym A"teritsiputeritsipuolilautatsija"nka" (18,1)
longest repeated prefix kansankansanvaalilla kiittikiittijaka"yma"a"ntaas lapsenlapsenlapsia lapsenlapsensa victorvictoria (12,5)
most consecutive doubled letters aatteessaan liikkeella"a"n pa"a"tteelleen pa"a"tteessa"a"n periaatteellaan tietokonepa"a"tteella"a"n (5,6)
most doubled letters lennonsuunnittelupa"a"llikko" suhteellisuusperiaatteella tuotannonsuunnittelupa"a"llikko" (7,3)
longest two cadence alabamalaista pajavasara sahatavara sahatavaraa sahatavaran sahatavarassa sahatavarasta salakavala satamamakasiinissa tasasakarainen ... (5,11)
longest three cadence asianharrastajia (6,1)
longest four cadence rajakauppaorganisaatio rajakauppaorganisaationsa unkarilaispakolaisia (5,3)
longest five cadence artikkelistafinancial asiakasrekisterista" ateriakorvauksia autonasentajalta azerbaidzhanissa azerbaidzhanista dieettisuosituksista diplomiarkkitehti ekspressionistisesti epa"inhimillisissa"kin ... (4,61)

Letter Counts

Lipograms
longest letters from first half nikkeliniemimaalla (18,1)
longest letters from second half tytto"ysta"va"sta" (14,1)
longest without ab yhdeksa"sta"kymmenesta"yhdeksa"sta" ympa"risto"nsuojeluinvestointien (30,2)
longest without abcd ympa"risto"nsuojeluinvestointien (30,1)
longest without a to h ka"a"nnynna"ispiiripa"a"lliko"ita" (27,1)
longest without a to k ymma"rta"ma"tto"myytta"a"n (20,1)
longest without a to n tytto"ysta"va"sta" (14,1)
longest without a to q tytto"ysta"va"sta" (14,1)
longest without a to s to"o"tta"a"va"t (10,1)
longest without e apulaisosastotarkastajapa"a"lliko"n (32,1)
longest without et kunnallisvaalikampanjassaan (27,1)
longest without eta kirkkomusiikkipa"ivilla" (22,1)
longest without etai lukuporoma"a"ra"nsa" (16,1)
longest without etain hyo"kka"yska"skya" va"ha"ssa"kyro"ssa" (14,2)
longest without etains hyo"kka"a"va"mpa"a" polkupyo"ra"lla" (13,2)

Letter Choices

Vowels
longest all vowels eeeee uuuii (5,2)
longest each vowel once perusla"hto"kohtia va"hemmisto"suojan va"hemmisto"suojat (16,3)
longest each extended vowel once lennonvarmistustyo"ssa" (21,1)
shortest each vowel once kaukona"ko"inen (13,1)
shortest each extended vowel once syo"pa"kuolemia (13,1)
shortest vowels in order ?
shortest extended vowels in order ?
longest vowels in order ?
longest extended vowels in order ?
shortest vowels in reverse order ?
shortest extended vowels in reverse order ?
longest vowels in reverse order ?
longest extended vowels in reverse order ?
longest one vowel kfsdistr schlicht schmaltz schmolck schwa"rmt schwartz (8,6)
longest two vowels mA@ngbranschf schwartzkopf (12,2)
longest containing a univocalic harrastajakalastajat (20,1)
longest containing e univocalic schellenberger (14,1)
longest containing i univocalic inhimillisiin nihilistisiin siviilitripin (13,3)
longest containing o univocalic octophoros stockholms volkogonov (10,3)
longest containing u univocalic kukkuluuruu punkjuttuun tunnusluvut (11,3)
longest containing y univocalic kynnyskysymys (13,1)
longest alternating extended vowel-consonant tavarajunaveturina (18,1)
longest alternating vowel-consonant tavarajunaveturina (18,1)

Consonants
longest consonant string entschluss franskspra@kiga gcdkssa" goldschmieds hdtvssa" hdtvsta" mkrtchian skdllle skdllta" skdlssa" ... (6,16)
longest one consonant voivoivoivoi (12,1)
longest two consonant muuttumattomuutta (17,1)

Isograms
longest isogram va"esto"pohjakin ympa"risto"hanke (14,2)
longest pair isogram itsena"isyytena" kokemattomalle teknisestika"a"n tunnetuimmille (14,4)
longest trio isogram pojanpojanpojan (15,1)
longest tetrad isogram voivoivoivoi (12,1)
longest polygram kiireellisyysja"rjestyksesta" (27,1)
longest pyramid kaikenkaikkiaan keskikokoisiksi sisilialaisessa sunniittisissit (15,4)
most repeated letters pitka"nta"hta"yksenkokonaistaloudelliseensuhdannekehitykseen (14,1)
highest containing a repeated oppilaastaanrakastajattarestaan (11,1)
highest containing b repeated babbino babbitt babib barabbakseen belsebub bensinbomben bobbi bobbie bobby bobbyn ... (3,13)
highest containing c repeated acapriccio accademica acceptance acconci bocaccio caccini capecchi capecchin cappuccilli capricciata ... (3,41)
highest containing d repeated jodlalaadididuaadi (5,1)
highest containing e repeated pitka"nta"hta"yksenkokonaistaloudelliseensuhdannekehitykseen (8,1)
highest containing f repeated fofanoffit peffapeffa (4,2)
highest containing g repeated vergangenheitsbewa"ltigung (4,1)
highest containing h repeated harhahiihdosta hrushtshevhan rahghhh tphhhh vaihtoehtohoitoihin (4,5)
highest containing i repeated luterilaispedagogismannerheimila"istannerheimila"isia" (10,1)
highest containing j repeated harjujensuojeluohjelman ja"rjestelyasiakirjoja ja"rjesto"johtajaa ja"rjesto"johtajat ja"rjestyssijoja ja"senja"rjesto"jen ja"senja"rjesto"jensa ja"senja"rjesto"jensa" johtajanlahjojaan ka"sikirjoittajaohjaaja ... (4,18)
highest containing k repeated hiukkastutkimuskeskuksen hiukkastutkimuskeskuksessa joukkokulutushyo"dykkeeksi kaupunkikaksikko keskuspankkipolitiikkaa kirkkorakennuksissakin kirsikkakukkapuutarha korkeakoulupaikkakunnilla pikkupikkukesakoihin pitka"nta"hta"yksenkokonaistaloudelliseensuhdannekehitykseen ... (6,11)
highest containing l repeated nelja"lla"kymmenella"kuudella paikallisellala"a"nitasolla yritystenhintakilpailukykyynkansainva"lisilla"markkinoilla (7,3)
highest containing m repeated mammuttimaisemmat (6,1)
highest containing n repeated nelja"a"nmiljoonaankolmeensataantuhanteen (8,1)
highest containing o repeated kokooomusjohtoisen (6,1)
highest containing p repeated piipputupakkapakkaukseen poppanareppu (5,2)
highest containing q repeated acoustiques acqua acquaintance acquanetta ahlqvist ahlqvistia ahlqvistillekin ahlqvistin almquist almqvist ... (1,388)
highest containing r repeated baskiterroristija"rjesto" cairnterrierinsa" carrerras eurooppalaisterroristeihin eurooppalaisterroristeja harrivirran herrareservi itsemurhaterroristi kamariorkerteri karria"a"rivirkamiehia" ... (4,33)
highest containing s repeated itsena"isyysjulistuksessa kansainva"lisyyskasvatuksessa kansallissosialistisesta kustannuslaskentaperusteisissa sadassaviidessa"kymmenessa" saksalaissuuntauksessa sisustusarkkitehtitoimistossa sisustusratkaisuissa sisustussuunnittelussa sotasyyllisyysasiassa ... (7,15)
highest containing t repeated kertaka"ytto"tuotteita neuvostoliittoinstituutista tavoittamattomuutta tekstinka"sittelylaitteesta toteuttamistoimenpiteet toteuttamistoimenpiteita" tuotantotavoitteet tytta"rentytta"resta" tytto"tertsetti (7,9)
highest containing u repeated suuronnettomuustutkimuslautakuntaa (8,1)
highest containing v repeated arvonlisa"veroliikevaihtovero mandariininviipaleenvirtaviivainen vahingonkorvausvelvollisuuden voivoivoivoi (4,4)
highest containing w repeated kwakwakwak (3,1)
highest containing x repeated exxon exxonilla maxixe mexx mexxeineen xerxeen xerxes xxe xxii xxiiin ... (2,11)
highest containing y repeated sotasyyllisyyskysymyksista" syyllisyyskysymykseen syyllisyyskysymyksesta" syyllisyyskysymysten (7,4)
highest containing z repeated dzhordzhadze (3,1)
most different letters ympa"risto"nsuojeluneuvottelukunnan ympa"risto"nsuojeluvaatimukset (18,2)
highest ratio length/letters eeeee (500,1)
highest ratio length/letters (no tautonyms) eeeee (500,1)
lowest length 16 ratio length/letters perusla"hto"kohdan ympa"risto"ongelma (106,2)
lowest length 17 ratio length/letters lyhenta"miskorvaus ympa"risto"ohjelman (106,2)
lowest length 18 ratio length/letters vormundschaftliche ympa"risto"nsuojelua (112,2)
lowest length 19 ratio length/letters ympa"risto"vahinkojen (111,1)
lowest length 20 ratio length/letters ympa"risto"nvaihdoksen (117,1)
lowest length 21 ratio length/letters kymmenvuotisjuhlarevy purjehduskyvytto"ma"ksi valtameripurjehduksen ympa"risto"nsuojelijain ympa"risto"puoluettakin (131,5)
lowest length 22 ratio length/letters ra"ja"hdysvoimakkuudesta ympa"risto"nsuojelijoita (137,2)
lowest length 23 ratio length/letters radiopuhelinja"rjestelma" viimeistelyharjoituksen ympa"risto"nsuojelijoiden ympa"risto"nsuojelullisia (143,4)
lowest length 24 ratio length/letters va"hemmisto"suojapyka"lilla" ympa"risto"nsuojeluohjelma (141,2)
lowest length 25 ratio length/letters ympa"risto"nsuojeluohjelman (147,1)

Letter Appearance
longest short letters messusaarnassaan (16,1)
longest tall letters kiihdytti pitkittyi ylikiltti (9,3)
longest vertical-symmetry letters tavoittamattomuutta (19,1)
longest horizontal-symmetry letters heikohko (8,1)
longest full-symmetry letters ihhii ohhoh (5,2)
highest ratio of dotted letters hiipii (66,1)

Typewriter
longest top row prototyypit prototyyppi reportterit terroriteot (11,4)
longest middle row lahjakkaalla (12,1)
longest bottom row bbcn cnnn nbcn nvcn (4,4)
longest in order erilla"a"n ryyppa"a"n (8,2)
longest in reverse order bourree jaoitte na"ittte (7,3)
longest left hand verrattaessa (12,1)
longest right hand huippuhyppa"a"ja"na" myyma"la"pa"a"lliko"n (16,2)
longest alternating hands turhanta"rkeys (13,1)
longest one finger juhuuuuh (8,1)
longest adjacent keys juhuuuuh (8,1)

Puzzle
longest palindrome in Morse code ettette naisina waiting (7,3)
longest formed with chemical symbols kasviyhdyskuntasukkessioita (27,1)
longest formed with US postal codes victorvictoria (14,1)
longest formed with amino acid abbreviations valmet valser (6,2)
longest formed with piano notes baggage (7,1)

Letter Order

Alphabetical
longest letters in order almost delors (6,2)
longest letters in order with repeats innostuu (8,1)
longest letters in reverse order polkea tonkia vuomia wolfea (6,4)
longest letters in reverse order with repeats A"speeaa polkkia uuuuiih (7,3)
longest roller-coaster matkustajasataman metsa"osakeyhtio"ta" (17,2)
longest no letters in place pitka"nta"hta"yksenkokonaistaloudelliseensuhdannekehitykseen (57,1)
most letters in place arkkitehtuuritoimisto avomerihylkeina" kiireellisyysja"rjestyksesta" laajenemismahdollisuudet soidensuojelun ta"ydellisyydenhimosta titaanidioksidipa"a"sto"ja" (5,7)
most letters in place shifted elinkeinoverotuksesta elinkeinoverotus havainnollistuvat (7,3)
most consecutive letters in order consecutively aikuistuvan aikuistuvana alistuvaisuuteen alistuvan alistuvia altistuvat astuva astuvalla astuvan astuvansa ... (4,227)
most consecutive letters in order kulminaatiopiste kulminaatiopisteeseen kulminaatiopisteissa" kulminaatiopisteita" pyha"inja"a"nno"skokoelma (6,5)
most consecutive letters limapohjakengilla" (10,1)
highest ratio of consecutive letters to length heftig ja"lkim kolmen virsut (83,4)

 

Continue to:

TOP
previous page: 303 language/finnish/finnish.plural.p
  
page up: Puzzles FAQ
  
next page: 305 language/french/french.palindromes.p