lotus

previous page: 229 language/close.antonyms.p
  
page up: Puzzles FAQ
  
next page: 231 language/english/equations.p

230 language/dutch/dutch.record.p
Description

This article is from the Puzzles FAQ, by Chris Cole chris@questrel.questrel.com and Matthew Daly mwdaly@pobox.com with numerous contributions by others.

230 language/dutch/dutch.record.p


What are some Dutch words with unusual properties?

language/dutch/dutch.record.s

Spelling

Letter Patterns

Entire Word
longest word levensverzekeringsmaatschappijen projectontwikkelingsmaatschappij (32,2)
longest palindrome meetsysteem (11,1)
longest beginning with a palindrome aha ara (3,2)
longest beginning with b palindrome bob (3,1)
longest beginning with c palindrome ?
longest beginning with d palindrome daad deed dood (4,3)
longest beginning with e palindrome etste (5,1)
longest beginning with f palindrome ?
longest beginning with g palindrome gezeg (5,1)
longest beginning with h palindrome ?
longest beginning with i palindrome ?
longest beginning with j palindrome jij (3,1)
longest beginning with k palindrome kajak kazak (5,2)
longest beginning with l palindrome lepel (5,1)
longest beginning with m palindrome meetsysteem (11,1)
longest beginning with n palindrome nebben neggen nekken nellen neppen nessen netten (6,7)
longest beginning with o palindrome oho (3,1)
longest beginning with p palindrome paap (4,1)
longest beginning with q palindrome ?
longest beginning with r palindrome redder rekker remmer renner (6,4)
longest beginning with s palindrome serres staats stoots (6,3)
longest beginning with t palindrome temet (5,1)
longest beginning with u palindrome ?
longest beginning with v palindrome ?
longest beginning with w palindrome ?
longest beginning with x palindrome ?
longest beginning with y palindrome ?
longest beginning with z palindrome ?
longest with middle a palindrome staats (6,1)
longest with middle b palindrome nebben (6,1)
longest with middle c palindrome ?
longest with middle d palindrome redder (6,1)
longest with middle e palindrome reeer (5,1)
longest with middle f palindrome ?
longest with middle g palindrome neggen (6,1)
longest with middle h palindrome aha oho (3,2)
longest with middle i palindrome gig jij kik lil pip sis (3,6)
longest with middle j palindrome kajak (5,1)
longest with middle k palindrome nekken rekker (6,2)
longest with middle l palindrome nellen (6,1)
longest with middle m palindrome remmer (6,1)
longest with middle n palindrome meeneem (7,1)
longest with middle o palindrome stoots (6,1)
longest with middle p palindrome neppen (6,1)
longest with middle q palindrome ?
longest with middle r palindrome serres (6,1)
longest with middle s palindrome nessen (6,1)
longest with middle t palindrome netten (6,1)
longest with middle u palindrome lul mum sus (3,3)
longest with middle v palindrome neven (5,1)
longest with middle w palindrome ?
longest with middle x palindrome ?
longest with middle y palindrome meetsysteem (11,1)
longest with middle z palindrome gezeg kazak (5,2)
longest tautonym blauwblauw (10,1)
longest beginning with a tautonym ?
longest beginning with b tautonym blauwblauw (10,1)
longest beginning with c tautonym ?
longest beginning with d tautonym dumdum (6,1)
longest beginning with e tautonym enen (4,1)
longest beginning with f tautonym ?
longest beginning with g tautonym genegene (8,1)
longest beginning with h tautonym haha (4,1)
longest beginning with i tautonym inging (6,1)
longest beginning with j tautonym jaja jojo (4,2)
longest beginning with k tautonym kerker (6,1)
longest beginning with l tautonym lala (4,1)
longest beginning with m tautonym mama (4,1)
longest beginning with n tautonym ?
longest beginning with o tautonym ?
longest beginning with p tautonym papa (4,1)
longest beginning with q tautonym ?
longest beginning with r tautonym ?
longest beginning with s tautonym ?
longest beginning with t tautonym taaitaai (8,1)
longest beginning with u tautonym ?
longest beginning with v tautonym verver (6,1)
longest beginning with w tautonym ?
longest beginning with x tautonym ?
longest beginning with y tautonym ?
longest beginning with z tautonym zozo (4,1)
longest head 'n' tail kentekent kindskind (9,2)
longest with middle a head 'n' tail kak lal mam pap sas (3,5)
longest with middle b head 'n' tail uitbuit (7,1)
longest with middle c head 'n' tail ?
longest with middle d head 'n' tail enden (5,1)
longest with middle e head 'n' tail kentekent (9,1)
longest with middle f head 'n' tail ?
longest with middle g head 'n' tail aangaan (7,1)
longest with middle h head 'n' tail echec oehoe (5,2)
longest with middle i head 'n' tail gig jij kik lil pip sis (3,6)
longest with middle j head 'n' tail ?
longest with middle k head 'n' tail enken erker omkom sekse (5,4)
longest with middle l head 'n' tail inklink (7,1)
longest with middle m head 'n' tail aanmaan (7,1)
longest with middle n head 'n' tail ene (3,1)
longest with middle o head 'n' tail verover (7,1)
longest with middle p head 'n' tail ?
longest with middle q head 'n' tail ?
longest with middle r head 'n' tail derde (5,1)
longest with middle s head 'n' tail kindskind (9,1)
longest with middle t head 'n' tail enten (5,1)
longest with middle u head 'n' tail teute (5,1)
longest with middle v head 'n' tail ?
longest with middle w head 'n' tail inwin (5,1)
longest with middle x head 'n' tail ?
longest with middle y head 'n' tail ?
longest with middle z head 'n' tail ?

Subset of Word
longest internal palindrome apothekersrekening apothekersrekeningen kilometervreter kilometervreters marktkramer marktkramers meetsysteem trekkebekken voortstroomde (9,9)
longest internal tautonym noordnoordoost noordnoordwest onvergelijkelijker onvergelijkelijkst tingelingeling (10,5)
longest repeated prefix noordnoordoost noordnoordwest (10,2)
most consecutive doubled letters bevoorraadde bevoorraadden (4,2)
most doubled letters arrondissementscommissarissen (5,1)
longest two cadence beredeneren degenereren eretekenen gedegenereerd gedegenereerde gedegenereerden geregenereerd geregenereerde geregenereerden regenereren ... (5,11)
longest three cadence adembeklemmende adembeklemmender behoeftenbevrediging desbetreffende ettergezwellen inconvenienten keukengedeelte overeengestemde overeengestemden zielverheffende ... (5,11)
longest four cadence afgetelefoneerde afgetelefoneerden beeldendienaren beschermbeelden beschermgeesten beslissingswedstrijd beslissingswedstrijden diepzeeonderzoek eindexamenfeest expresgoederen ... (4,49)
longest five cadence academievergaderingen boedelvereffeningen boekenverzamelingen feestvergaderingen geheugeninterferentie gevangenispersoneel gouvernementsgebouwen identiteitsbewijzen inschikkelijkheid jeugdherinneringen ... (4,18)

Letter Counts

Lipograms
longest letters from first half geleidelijkheid gemakkelijkheid (15,2)
longest letters from second half voortsproot (11,1)
longest without ab schilderijententoonstellingen (29,1)
longest without abcd tentoonstellingsterreinen (25,1)
longest without a to h rijksinstituut stroomlijnvorm (14,2)
longest without a to k vooroploopt voortsproot voortstormt (11,3)
longest without a to n voortsproot (11,1)
longest without a to q rustuur (7,1)
longest without a to s uw (2,1)
longest without e brandwaarborgmaatschappij (25,1)
longest without et landbouwhuishoudschool (22,1)
longest without eta bijscholingscursus (18,1)
longest without etai schooljuffrouw (14,1)
longest without etain schooljuffrouw (14,1)
longest without etains chloorzuur chloroform droogkoord omhoogklom polychroom (10,5)

Letter Choices

Vowels
longest all vowels aai eau oei ooi (3,4)
longest each vowel once verbrandingsprodukt (19,1)
longest each extended vowel once loyauteit (9,1)
shortest each vowel once douarie (7,1)
shortest each extended vowel once loyauteit (9,1)
shortest vowels in order lateihout (9,1)
shortest extended vowels in order ?
longest vowels in order arbeidsonrust (13,1)
longest extended vowels in order ?
shortest vowels in reverse order ?
shortest extended vowels in reverse order ?
longest vowels in reverse order ?
longest extended vowels in reverse order ?
longest one vowel schurftst (9,1)
longest two vowels strijdschrift vlijmscherpst (13,2)
longest containing a univocalic afschraapschaar maarschalksstaf paltsgraafschap straatlantaarns (15,4)
longest containing e univocalic wegenverkeersreglement (22,1)
longest containing i univocalic inschrijvingslijst (18,1)
longest containing o univocalic noordnoordoost (14,1)
longest containing u univocalic turfschuur (10,1)
longest containing y univocalic lyncht (6,1)
longest alternating extended vowel-consonant veramerikaniseren (17,1)
longest alternating vowel-consonant veramerikaniseren (17,1)

Consonants
longest consonant string aandachtsstreep aandachtsstrepen ambachtsscholen ambachtsschool dichtschroef dichtschroefde dichtschroefden dichtschroeft dichtschroeven gezichtsscherm ... (7,18)
longest one consonant aaneennaaien (12,1)
longest two consonant aaneennaaiden (13,1)

Isograms
longest isogram dampkringslucht (15,1)
longest pair isogram steunstukken (12,1)
longest trio isogram ?
longest tetrad isogram ?
longest polygram salarisregelingen (17,1)
longest pyramid aaneengehangene (15,1)
most repeated letters projectontwikkelingsmaatschappij (11,1)
highest containing a repeated aanvaardbaar aanvaardbaarder aanvaardbaarheid aanvaardbaarst aanvaarpaal afbraakmateriaal bastaardnachtegaal brandwaarborgmaatschappij brandwaarborgmaatschappijen onaanvaardbaar ... (6,11)
highest containing b repeated hobbeldebobbel (5,1)
highest containing c repeated accijnsrechten architectonisch architectonische bacchantisch bacchantische bacchantischer bacchantischt beschrijftechnisch beschrijftechnische calciumcarbid ... (3,73)
highest containing d repeated driehonderdduizend driehonderdduizendste (5,2)
highest containing e repeated weledelzeergeleerde (9,1)
highest containing f repeated buffetjuffrouw buffetjuffrouwen diffusiecoefficient diffusiecoefficienten (4,4)
highest containing g repeated beslaglegging beslagleggingen buigingsuitgang buigingsuitgangen drooglegging geaggregeerd geaggregeerde geaggregeerden gegaggeld gegaggelde ... (4,34)
highest containing h repeated huishoudhandschoenen (4,1)
highest containing i repeated liquiditeitssituatie (6,1)
highest containing j repeated jojootje jojootjes jokkernijtje jokkernijtjes kijverijtje kijverijtjes pijjekkertje pijjekkertjes vrijerijtje vrijerijtjes ... (3,13)
highest containing k repeated koekoeksklokken (6,1)
highest containing l repeated beleidsdoelstelling bloembollencultuur bloembollenveld bloembollenvelden knolleschillen krokodillevellen krullebollen leerlingstelsel leliebollen luchtdoelartillerie ... (4,37)
highest containing m repeated maximumthermometer maximumthermometers minimumprogramma minimumthermometer minimumthermometers (5,5)
highest containing n repeated koninginnenkronen (7,1)
highest containing o repeated noordnoordoost oostnoordoost (6,2)
highest containing p repeated aardappelmeelpap appelflappen begrippenapparaat klapperdoppen moppentapper moppentappers oppepper opperheerschappij opproppen papiersnipper ... (4,18)
highest containing q repeated quinquagesima quiproquo (2,2)
highest containing r repeated karrenverhuurder karrenverhuurders meerderjarigheidsverklaring meerderjarigheidsverklaringen meerderjarigverklaring meerderjarigverklaringen prikkeldraadversperring prikkeldraadversperringen programmeertaalvertaler programmeertaalvertalers (5,10)
highest containing s repeated arrondissementscommissarissen (7,1)
highest containing t repeated activiteitstraktement activiteitstraktementen (6,2)
highest containing u repeated cultuurprodukt cultuurprodukten landbouwhuishoudkunde musculatuur rubbercultuur structuurformule structuurformules suikercultuur (4,8)
highest containing v repeated overlevingsvermogen vastenavondvreugde veevervoer verveelvoudig verveelvoudigd verveelvoudigde verveelvoudigden verveelvoudigen verveelvoudigt verversingshaven ... (3,35)
highest containing w repeated gewiewauwd nieuwbouwwijk warmwaterverwarming weduwvrouw weduwvrouwen wiewauw wiewauwde wiewauwden wiewauwen wiewauwt ... (3,13)
highest containing x repeated explosievenexpert (2,1)
highest containing y repeated cyclostyle cyclostyleer cyclostyleerde cyclostyleerden cyclostyleert cyclostyleren cyclostyles gecyclostyleerd gecyclostyleerde gecyclostyleerden ... (2,25)
highest containing z repeated jazzmuziek zigzagsgewijze (3,2)
most different letters brandverzekeringsmaatschappij brandverzekeringsmaatschappijen (18,2)
highest ratio length/letters aaneengehangenen (320,1)
highest ratio length/letters (no tautonyms) aaneengehangenen (320,1)
lowest length 16 ratio length/letters computerafdeling elektrodynamisch honkbalwedstrijd (106,3)
lowest length 17 ratio length/letters achtergrondmuziek ambachtsonderwijs bevruchtingsproef bloedverwantschap elektrodynamische huwelijkscontract veraanschouwelijk zelfoverschatting (113,8)
lowest length 18 ratio length/letters veraanschouwelijkt (112,1)
lowest length 19 ratio length/letters achtergrondmuziekje produktomschrijving veraanschouwelijkte (118,3)
lowest length 20 ratio length/letters bewustzijnsverhogend rijkslandbouwscholen veraanschouwelijking veraanschouwelijkten (125,4)
lowest length 21 ratio length/letters scheepsmontagebedrijf (123,1)
lowest length 22 ratio length/letters bondgenootschappelijke vliegtuigmoederschepen (137,2)
lowest length 23 ratio length/letters onderwijzersgenootschap veiligheidsfunctionaris (143,2)
lowest length 24 ratio length/letters handschriftenverzameling taalverwerkingsproblemen verzekeringsmaatschappij waterleidingmaatschappij (150,4)
lowest length 25 ratio length/letters rijkslandbouwproefstation (147,1)

Letter Appearance
longest short letters zwemmerseczeem (14,1)
longest tall letters bijblijft (9,1)
longest vertical-symmetry letters automaat haamhout taaitaai uithouwt uitwaait vaamhout vaathout (8,7)
longest horizontal-symmetry letters behoedde dooddeed kiekeboe kookboek (8,4)
longest full-symmetry letters hooi (4,1)
highest ratio of dotted letters lijzij (66,1)

Typewriter
longest top row pirouetteert portretteert (12,2)
longest middle row halfslag kaakslag kalklaag (8,3)
longest bottom row ?
longest in order eerroof tuipaal weeraal weeroog weertij (7,5)
longest in reverse order blaatte blootte kapotte naaapte (7,4)
longest left hand verbeteraarsters (16,1)
longest right hand minimumloon (11,1)
longest alternating hands roemruchtigheid wispelturigheid (15,2)
longest one finger deed (4,1)
longest adjacent keys redresseerde (12,1)

Puzzle
longest palindrome in Morse code weerkreeg (9,1)
longest formed with chemical symbols binnenhuisarchitecten (21,1)
longest formed with US postal codes innemend landpaal landwind moordend paasmaal waarmede (8,6)
longest formed with amino acid abbreviations metser valser (6,2)
longest formed with piano notes bedaagde begaafde gedaagde (8,3)

Letter Order

Alphabetical
longest letters in order afklopt afkorst beklopt beknopt beknort bekorst bemorst (7,7)
longest letters in order with repeats afknoopt bijkoopt bijloopt (8,3)
longest letters in reverse order wolkige (7,1)
longest letters in reverse order with repeats vuurrood wrokkige (8,2)
longest roller-coaster veramerikanisering (18,1)
longest no letters in place levensverzekeringsmaatschappijen (32,1)
most letters in place aandoenlijk aandoenlijke aandoenlijker aandoenlijkheid aandoenlijkst aaneenspijker aaneenspijkerde aaneenspijkerden aaneenspijkeren aaneenspijkert ... (5,46)
most letters in place shifted beweeglijk beweeglijke beweeglijker beweeglijkheid beweeglijkst boodschappenlopers franciscanenkloosters kijkvensters koperstuk nobelprijswinnaars ... (6,20)
most consecutive letters in order consecutively achterstuk achterstukken altaarstuk altaarstukken bijklank bijklanken dijklasten dijkleger doorsturen doorstuur ... (4,106)
most consecutive letters in order alarmknop ambachtsgilde ambachtsgilden ambachtsonderwijs bedrijfsklimaat bondgenootschappelijk bondgenootschappelijke deftigheid droefgeestigheid eerstehulpverlening ... (5,56)
most consecutive letters financieringsmogelijkheden (13,1)
highest ratio of consecutive letters to length koolmijn (87,1)

 

Continue to:

TOP
previous page: 229 language/close.antonyms.p
  
page up: Puzzles FAQ
  
next page: 231 language/english/equations.p